بیانیه کودکان و جوانان شهرهای دوستدار کودک

اگر کودکان شهردار بودند، شهرهای دوستدار کودک چگونه به نظر می‌رسیدند؟

CFCI
UNICEF Iran/2020

مطالب مهم

در طول 9 ماهی که به اجلاس شهرهای دوستدار کودک در اکتبر 2019 انجامید، بیش از 120 هزار کودک و جوان از 167 کشور (از جمله نزدیک به دو هزار نفر از کودکان ایران) دیدگاه‌های خود را نسبت به این سؤال ابراز کردند. هیئت مشاوره کودک و نوجوان ابتکار شهرهای دوستدار کودک، که از تقریباً 70 کودک و جوان در سراسر دنیا تشکیل شده، در 18 اکتبر 2019 این بیانیه را همراه با پیشنهادات خود به شهردارها و مقامات محلی خود ارائه دادند.

این بیانیه شهرهای دوستدار کودک بیانگر کلمات و عبارات کودکان و جوانان است. کودکان طراحی این بیانیه را هدایت کرده‌اند. این همان چیزی است که آن‌ها به شهردارها و مقامات محلی می‌گویند.

«در سی‌امین سالگرد پیمان‌نامه حقوق کودک، ما از شهرداران و رهبران محلی می‌خواهیم که شهرها و جوامعی محلی بسازند که همه کودکان در آنها به شکوفایی رسیده و به بهترین پتانسیل‌های خود دست یابند.

کودکان و نوجوانان روی شما حساب می کنند.»

CFCI
نویسنده
یونیسف
تاریخ انتشار مطلب
زبان
انگلیسی, فارسی

گزارش را دانلود کنید

(PDF, 254,66 KB) (PDF, 1,02 MB) (PDF, 4,50 MB)