پیشگیری از مصرف مواد در میان نوجوانان

هم‌اکنون، مصرف جهانی مواد در میان نوجوانان رو به افزایش است.

Young girls against HIV AIDS and Drug use
یونیسف/ایران

وضعیت موجود

نوجوانی، دورانی از زندگی است که در آن رفتارهای پرمخاطره و تهدیدآمیز در حوزه سلامت به مانند سیگار کشیدن، مصرف مواد و الکل می‌تواند به اوج خود برسد. مصرف مواد، پیامدهای ناگوار بسیار زیادی برای نوجوانان دارد از جمله: اعتیاد، افسردگی، خودکشی، مسائل بین-فردی با خانواده و همسالان، صدمات یا مرگ ناشی از تصادفات و اثرات مخرب بر اقتصاد خانواده و جامعه. هم‌اکنون، مصرف جهانی مواد در میان نوجوانان رو به افزایش است.

اقدامات یونیسف

یونیسف با همکاری دولت و سایر سازمان‌ها برای تحقق اهداف زیر تلاش می‌کند:

  • ارتقای ظرفیت سازمان­های دولتی و غیر دولتی مربوطه در تدوین، اجرا و ارزشیابی یک برنامه جامع مبتنی بر شواهد با هدف پیشگیری از مصرف مواد در میان نوجوانان.
young people talking about drug demand reduction
UNICEF Iran

نتایج مورد انتظار

چندین هزار نوجوانِ در معرض خطر و والدین آنها دسترسی بیشتری به خدمات جامع پیشگیری از مصرف مواد، آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی، مشاوره، غربالگری و مداخلات خواهند داشت.

وزارت خانه ها و سازمان‌های همکار

سازمان‌های همکار اصلی یونیسف در این حوزه عبارتند از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کل کشور و جمعیت هلال احمر ایران.