پیشگیری از مصرف مواد در میان نوجوانان

هم‌اکنون، مصرف جهانی مواد در میان نوجوانان رو به افزایش است.

یونیسف/ایران

وضعیت موجود

نوجوانی، دورانی از زندگی است که در آن رفتارهای پرمخاطره و تهدیدآمیز در حوزه سلامت به مانند سیگار کشیدن، مصرف مواد و الکل می‌تواند به اوج خود برسد. مصرف مواد، پیامدهای ناگوار بسیار زیادی برای نوجوانان دارد از جمله: اعتیاد، افسردگی، خودکشی، مسائل بین-فردی با خانواده و همسالان، صدمات یا مرگ ناشی از تصادفات و اثرات مخرب بر اقتصاد خانواده و جامعه. هم‌اکنون، مصرف جهانی مواد در میان نوجوانان رو به افزایش است.

اقدامات یونیسف

یونیسف با همکاری دولت و سایر سازمان‌ها برای تحقق اهداف زیر تلاش می‌کند:

  • ارتقای ظرفیت سازمان­های دولتی و غیر دولتی مربوطه در تدوین، اجرا و ارزشیابی یک برنامه جامع مبتنی بر شواهد با هدف پیشگیری از مصرف مواد در میان نوجوانان.
UNICEF Iran

نتایج مورد انتظار

چندین هزار نوجوانِ در معرض خطر و والدین آنها دسترسی بیشتری به خدمات جامع پیشگیری از مصرف مواد، آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی، مشاوره، غربالگری و مداخلات خواهند داشت.

وزارت خانه ها و سازمان‌های همکار

سازمان‌های همکار اصلی یونیسف در این حوزه عبارتند از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کل کشور و جمعیت هلال احمر ایران.