پيشگيري از انتقال اچ‌آی‌‌وی/ایدز از مادر مبتلا به کودک

یونیسف از ابتدای اجرای برنامه ملی «پيشگيري از انتقال اچ‌آی‌وی/ایدز از مادر مبتلا به کودک» در سال 1393 از این برنامه حمایت کرده است، و به همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تلاش برای گسترش پوشش خدمات در این زمینه ادامه می‌دهد.

Children with red ribbon in hands
یونیسف/ایران