پيشگيري از انتقال اچ‌آی‌‌وی/ایدز از مادر مبتلا به کودک

یونیسف از ابتدای اجرای برنامه ملی «پيشگيري از انتقال اچ‌آی‌وی/ایدز از مادر مبتلا به کودک» در سال 1393 از این برنامه حمایت کرده است، و به همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تلاش برای گسترش پوشش خدمات در این زمینه ادامه می‌دهد.

یونیسف/ایران

وضعیت موجود

«پيشگيري از انتقال اچ‌آی‌وی/ایدز از مادر مبتلا به کودک» از اجزای «طرح تحول نظام سلامت» است. یونیسف از ابتدای اجرای برنامه ملی «پيشگيري از انتقال اچ‌آی‌وی/ایدز از مادر مبتلا به کودک» در سال 1393 از این برنامه حمایت کرده است و به همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تلاش برای گسترش پوشش خدمات در این زمینه ادامه می‌دهد. افزایش مداوم ابتلا به اچ‌آی‌وی در میان زنان و نبود آگاهی عمومی کافی در مورد اچ‌آی ‌وی بیانگر اهمیت گسترش خدمات این برنامه ملی است.

اقدامات یونیسف

      یونیسف با همکاری دولت و سایر سازمان‌ها برای تحقق اهداف زیر تلاش می‌کند:

  • ارتقای ظرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارائه خدمات «پيشگيري از انتقال اچ‌آی‌وی/ایدز از مادر مبتلا به کودک» و بهبود کیفیت این خدمات با توجه ویژه به گروه‌های جمعیتی و مناطق کم ‌برخوردار کشور.

نتایج مورد انتظار

مادران بیشتری امکان استفاده از آزمایش‌های تشخیصی اچ‌آی‌وی را خواهند داشت و در صورت مثبت بودن نتایج از روند درمانی مناسب برخوردار خواهند شد تا سلامت خود را حفظ کنند و نوزادان ‌شان مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز نشوند.

وزارت خانه ها و سازمان‌های همکار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان همکار اصلی یونیسف در این حوزه است.

UNICEF/Iran/Noorani