17 آوریل 2024

برنامه همکاری کشوری یونیسف در جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۶-۱۴۰۲

ماموریت یونیسف در ایران از اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی با حمایت از واکسیناسیون کودکان در برابر بیماری سل و تجهیز اولین کارخانه شیر پاستوریزه درکشور آغاز شد. سپس یونیسف فعالیت‌های خود را به حمایت از برنامه‌هایی در جهت ارتقاء سلامت کودکان، مانند ترویج تغذیه با شیر مادر، واکسیناسیون و پیشگیری از اسهال متمرکز کرد. در ادامه، فعالیت‌های یونیسف در ایران به حوزه هایی شامل حمایت از کودکان در برابر خشونت و ترویج دسترسی عادلانه به آموزش برای همه کودکان گسترش پیدا کرد.هدف برنامه پنج‌ساله کنونی یونیسف در ایران (۱۴۰۲-۱۴۰۶) این است که تمام کودکان و نوجوانان، به ویژه آسیب‌پذیرترین افراد، از یک سیستم حمایت اجتماعی یکپارچه بهره‌مند شوند که ضمن تامین رفاه آنان در زمینه‌ سلامت، تغذیه، آموزش و آب و بهداشت، نیازهایشان را نیزدر شرایط بحرانهای بشردوستانه و دیگر شرایط لازم برآورده کند. این برنامه همچنین از مشارکت و ادغام کودکان در جوامع اطمینان حاصل کرده و به آنها اجازه می‌دهد تا تمام ظرفیت‌های خود را تحقق بخشند.