بازسازی سرویس‌های بهداشتی، حمام‌ها و تاسیسات مربوطه‌ برای پناهندگانی که به تازگی وارد ایران شده‌اند

گزارش یونیسف از تامین سرویس‌های بهداشتی، حمام‌ها و تاسیسات مربوطه با کیفیت بالا برای کودکان پناهنده افغانستانی در مهمانشهری که میزبان خانواده‌ها و کودکان جدید‌الورود است.

مهدی سیاری
01 آگوست 2023