آب و بحران جهانی اقلیم: ۱۰ واقعیتی که باید بدانید

جهان باید رویکردی هوشمندانه در قبال مسأله آب داشته باشد. هر کس باید نقش خود را ایفا کند و هیچکدام نمی‌توانیم بیش از این منتظر بمانیم.

یونیسف
WASH
UNICEF Iran/Sayyari/2022
31 آگوست 2022