با ما همراه شوید

یونیسف همواره در تلاش است تا از رشد و بقاء همه کودکان و نوجوانان اطمینان خاطر پیدا کند. شما هم، برای به وجود آوردن تاثیری مثبت بر زندگی آسیب‌پذیرترین کودکان، به یونیسف بپیوندید.

UNICEF/Iran

از کودکان ایران حمایت کنید

مایلید در به وجود آوردن جهانی بهتر برای کودکان سهیم باشید؟ با مهارت و توانایی مناسب، تجربه کاری مرتبط و انگیزه بالا، می‌توانید دقیقا همان فردی باشید که یونیسف برای پیوستن به خانواده حرفه‌ای بزرگش، نیاز دارد.

تدارک لوازم مورد نیاز برای زندگی کودکان، امری ضروری برای آنهاست. در کنار حمایت از برنامه‌های کلان رشد و تکامل کودکان در سراسر دنیا، اقلامی که یونیسف برای کودکان تهیه می‌کند نقش مهمی در بهبود سلامت، آموزش و محافظت از آنها در برابر سوء‌استفاده، بهره‌کشی و مورد غفلت واقع شدن، دارد.

support us

همه کودکان شایسته داشتن فرصت‌های عادلانه در زندگی هستند. حمایت‌های مالی شما به یونیسف، سبب ایجاد تغییر مثبت در زندگی همه کودکان جهان می شود.

یونیسف ایران را در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید