یونیسف و اتاق تهران درباره مشارکت بخش خصوصی در حوزه کودکان به تبادل نظر پرداختند

18 ژانویه 2022
a
UNICEF Iran/2022

با همکاری دفتر یونیسف ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، یک جلسه همفکری در زمینه مشارکت با بخش خصوصی در روز ۲۸ دی ۱۴۰۰ برگزار شد.

در این مراسم، فعالین بخش خصوصی و کارشناسان یونیسف ایران در زمینه لزوم تقویت مشارکت هدفمند یونیسف با بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، آموزش، سیاست‌گذاری اجتماعی و حمایت از کودکان و استفاده از فرصت‌های موجود همکاری مشترک برای بهبود زندگی کودکان همفکری کردند.

در پنل گفتگوی تعاملی باحضار، مشارکت سودمندبرای هر دو طرف مورد بحث قرار گرفت و شرکت کنندگان براجرای پروژه‌های مشترک برای دستیابی به نتایج مثبت برای همه کودکان، به‌ویژه آسیب پذیرترین کودکان تأکید کردند.

آقای یامیکو سامو، مدیرمشارکت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یونیسف، به صورت مجازی به جلسه پیوست و اهداف برنامه جهانی یونیسف برای مشارکت با بخش خصوصی را تشریح وتعدادی ازمشارکت های موفق یونیسف بابخش خصوصی را درسطح جهانی بیان کرد. دبیر کل اتاق تهران، آقای دکتر بهمن عشقی و نماینده یونیسف در ایران، آقای دکتر رابین ناندی، نیز بر اراده و قوی در یونیسف و اتاق تهران برای گردهم آوردن همه بازیگران  ومنابع مورد نیاز جهت رفع نیازهای کودکان در بخش‌های مختلف و در سطوح وسیع، تاکید کردند.

تماس با ما

بهاره یگانه فر
کارشناس ارتباطات
یونیسف
تلفن: 02122594994

یونیسف تنها نهاد سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی و رفاه کودکان در سراسر جهان است. با همراهی و همکاری با طیف وسیعی از شرکای کاری، یونیسف در ۱۹۰ کشور و نقطه از جهان برای کودکان فعالیت دارد تا به تعهداتش برای همه کودکان، به ویژه آسیب پذیرترین آنها، جامه عمل بپوشاند. 

برای اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های یونیسف از وب سایت www.unicef.org دیدن فرمایید.