سازمان آموزش و پرورش استثنایی و یونیسف کارگاه‌های تولید محتوای آموزش از راه دور برای مربیان کودکان با نیازهای خاص برگزار کردند

19 سپتامبر 2022
EDO
UNICEF Iran

یونیسف با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مجموعه‌ای از کارگاه‌های تربیت مربی در حوزه تولید محتوای یادگیری دیجیتال، با هدف ارتقای آموزش به کودکان با نیازهای خاص، برگزار کردند. ۸۰ معلم از سراسر کشور در این دوره آموزشی ۴۰ ساعته که با حمایت مالی اتحادیه اروپا برگزار شد، شرکت کردند.

هدف از این آموزش‌ها افزایش دسترسی به محتوای یادگیری دیجیتال برای کودکان با نیازهای خاص است که می‌تواند مستلزم آموزش راه دور باشد.

در گام بعدی، یونیسف از سازمان آموزش و پرورش استثنایی حمایت خواهد کرد تا کارگاه‌های بیشتری برای مربی‌ها در سطح استانی برگزار شود. در  همین راستا و در سال ۲۰۲۱، یونیسف و سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۳۲ استودیوی آموزش دیجیتال را تجهیز کردند تا محتوای یادگیری دیجیتال برای کودکان با نیازهای خاص تولید شود. (اینجا را ببینید)

تماس با ما

مهدی سیاری
کارشناس ارتباطات
یونیسف
تلفن: 02122594994
تلفن: 09103252806

یونیسف تنها نهاد سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی و رفاه کودکان در سراسر جهان است. با همراهی و همکاری با طیف وسیعی از شرکای کاری، یونیسف در ۱۹۰ کشور و نقطه از جهان برای کودکان فعالیت دارد تا به تعهداتش برای همه کودکان، به ویژه آسیب پذیرترین آنها، جامه عمل بپوشاند. 

برای اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های یونیسف از وب سایت www.unicef.org دیدن فرمایید.