آگهی مناقصه و مشاوره

همه با هم برای خدمت به کودکان همکاری کنیم

A teacher helps a child to write
UNICEF Iran

با یونیسف همکاری کنید

 

موضوع: فراخوان مناقصه به منظور عقد قرارداد در زمینه خریداری مبلمان مدارس میز، نیمکت، کمد

مهلت ارسال مدارک: 9 اکتبر تا 4 نوامبر 2019 


موضوع:  فراخوان مناقصه به منظور عقد قرارداد در زمینه خریداری بسته آموزشی فارسی ابتدایی، بسته آموزشی جغرافی، بسته آموزشی

ریاضی ابتدایی، بسته آموزشی علوم ابتدایی، بسته لوازم ورزشی، بسته بازی و سرگرمی و تجهیزات هوشمندسازی کلاس

مهلت ارسال مدارک: 9 اکتبر تا 3 نوامبر 2019