آگهی مناقصه و مشاوره

همه با هم برای خدمت به کودکان همکاری کنیم

A teacher helps a child to write
UNICEF Iran

با یونیسف همکاری کنید

فراخوان مناقصه به منظور دریافت خدمات تأمین نیروی انسانی

دریافت فایل فراخوان (فارسی)

شرح خدمات تأمین نیروی انسانی (انگلیسی، فارسی)

 

فراخوان مناقصه به منظور دریافت خدمات ترجمه همزمان

دریافت فایل فراخوان (انگلیسی، فارسی)

دریافت فرم پیشنهاد مالی (انگلیسی)

 

موضوع: فراخوان مناقصه (تجدید شده) به منظور دریافت خدمات تعمیرات نگهداری ساختمان یونیسف

دریافت فایل فراخوان (انگلیسی)

فرصت ارسال مدارک از 13 ژانویه تا 21 ژانویه 2020