Βοήθεια στα παιδιά από την Ουκρανία

Έφτασαν στην Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια και ειρήνη.

Children in Ukraine