19 Ιούνιος 2020

Πόλεις Φιλικές προς τα παιδιά και τους νέους

H πρόκληση, Για πρώτη φορά στην ιστορία, η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικά κέντρα, μεγάλα, μεσαία και μικρά. Από τα 4 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν σήμερα σε αστικές περιοχές, σχεδόν το ένα τρίτο αυτών είναι παιδιά. Εκτιμάται ότι έως το 2050, σχεδόν το 70% των παιδιών του κόσμου θα ζουν σε αστικές περιοχές, πολλά από αυτά σε ιδιαίτερα…, Πηγές & Νέα, Πηγές Aνάλυση αποτελεσμάτων πρώτης δημοσκόπησης του U-Report Greece:  «Τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές αρχές για να γίνουν οι πόλεις πιο φιλικές προς παιδιά και νέους», Πρωτοβουλία για Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά  (εξωτερικός σύνδεσμος στα αγγλικά) Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Δημοτικών Αρχών Οδηγός για Πόλεις και Κοινότητες Φιλικές προς τα Παιδιά…, Η λύση, Φαντάσου μια πόλη όπου κάθε παιδί θα ήθελε να ζει! Οι  Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά  (CFCI) είναι μια πρωτοβουλία της UNICEF που υποστηρίζει τις τοπικές κυβερνήσεις στην υλοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών σε τοπικό επίπεδο, με βάση τη  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού . Είναι επίσης ένα δίκτυο που συσπειρώνει την τοπική…
16 Ιούνιος 2020

Παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού

Η πρόκληση, Υπάρχει ανάγκη για την ενίσχυση των δεδομένων (data) της διοίκησης, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της θερμικής επάρκειας στη δημιουργία δεδομένων και στην παρακολούθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Η διασφάλιση της προστασίας και της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού προϋποθέτει ένα σταθερό μηχανισμό υποστήριξης, με τη συμμετοχή διαφόρων…, Πηγές, UNICEF Ετήσια Έκθεση 2019  (εξωτερικός σύνδεσμος), Η λύση, Η UNICEF υποστηρίζει τη διαδικασία δημιουργίας ενός λειτουργικού και υπεύθυνου συστήματος παρακολούθησης των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα. Η UNICEF προσβλέπει στη στενή συνεργασία με την ελληνική πλευρά προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων για όλα τα παιδιά, όπως η ίση πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και η…