27 Νοέμβριος 2023

Μια εκτίμηση της πολυδιάστατης στέρησης για τα παιδιά στην Ελλάδα

Στόχος αυτής της έκθεσης είναι μια εκτίμηση της πολυδιάστατης στέρησης των παιδιών στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Ανάλυσης Πολλαπλής Επικαλυπτόμενης Στέρησης (Multiple Overlapping Deprivation Analysis - MODA) που αναπτύχθηκε από τη UNICEF. Χρησιμοποιεί 7 διαστάσεις στέρησης που αντιστοιχούν σε σημαντικούς τομείς για τα παιδιά: Κατοικία, Υγιεινή, Αναψυχή, Εκπαίδευση, Πληροφόρηση, Διατροφή και Υγεία. Οι δείκτες στέρησης ορίζονται με διαφορετικό τρόπο για παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Στην έννοια της Πολυδιάστατης στέρησης εμπίπτουν τα παιδιά που υφίστανται 2 ή περισσότερες στερήσεις. Η πολυδιάστατη στέρηση επηρεάζει το 34% των παιδιών στην Ελλάδα. Οι βασικότεροι παράγοντες που συσχετίζονται με την ύπαρξη πολυδιάστατης στέρησης για τα παιδιά είναι 1) η διαβίωση σε οικογένεια που βρίσκεται στο χαμηλότερο 40% κατανομής εισοδήματος, 2) η διαβίωση στο πλαίσιο μονογονεϊκής οικογένειας, 3) η διαβίωση σε οικογένεια με πολλά παιδιά (3 ή περισσότερα παιδιά), και 4) το μεταναστευτικό προφίλ των γονέων (εκτός ΕΕ). Ο τόπος διαμονής και το φύλο δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την στέρηση, ενώ η ηλικία των παιδιών φαίνεται να έχει μικρή επίδραση, καθώς τα μεγαλύτερα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να βιώσουν στέρηση.
09 Μάιος 2023

Oι συνεργάτες μας

Κανένας οργανισμός ή προσέγγιση δεν μπορεί να ελπίζει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις μόνος του, και γι 'αυτό οι σχέσεις συνεργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο της εργασίας μας. Η δύναμη των εταιρικών σχέσεων μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την δράση μας, συνεργαζόμενοι με ένα ευρύ φάσμα «ομοϊδεατών» συνεργατών για την επίτευξη των στόχων…, Διακυβερνητικοί οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Διεθνείς οργανισμοί - Οντότητες του ΟΗΕ, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) Ύπατη Αρμοστεία για του Πρόσφυγες (UNHCR)  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), ​​​​​​​Κυβερνητικοί φορείς, Υπουργείο Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την πρόσβαση 12.000 περίπου παιδιών προσφύγων σχολικής ηλικίας (5-17 ετών) στο επίσημο σχολικό σύστημα, στη χώρα. Η UNICEF υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας στα σχολεία, επιμορφώνοντας δασκάλους στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και…, Ανεξάρτητες αρχές, Αναπληρωτής Διαμεσολαβητής για τα Δικαιώματα του Παιδιού Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Έλληνα Διαμεσολαβητή, και ιδίως του Υπουργείου Δικαιωμάτων των Παιδιών και του αναπληρωτή Διαμεσολαβητή για τα Δικαιώματα του Παιδιού που ηγείται του τμήματος, η UNICEF υποστηρίζει τον Αναπληρωτή Διαμεσολαβητή για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την…, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ιδιωτικός τομέας, Lidl logo Lidl Ελλάς, Μη κυβερνητικές οργανώσεις και δίκτυα υπεράσπισης, ΑΡΣΙΣ Διοτίμα Elix Exile Room Ηλιακτίδα International Rescue Committee ΜΕΤΑδραση Μέριμνα Δίκτυο Melissa SolidarityNow Βαβέλ – Μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες, Ακαδημαϊκά και ερευνητικά δίκτυα, Ινστιτούτο για την υγεία των παιδιών