02 Νοέμβριος 2023

3,2,1...Φτου και Βγαίνω!

Η UNICEF, σε συνεργασία με δύο εταίρους της (SolidarityNow και Elix) και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση» παρουσιάζει το «3, 2, 1... Φτου και Βγαίνω!». Η εργαλειοθήκη αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση με επίκεντρο το άτομο ως όλο- ενσωματώνοντας την ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών, πολυπολιτισμικών, κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων, προωθώντας τη διαφορετικότητα και την πολυγλωσσία - είναι αποτελεσματική, αυξάνοντας τόσο τα κίνητρα και τη δέσμευση των μαθητών/των μαθητριών όσο και των εκπαιδευτικών. Κατά την εκμάθηση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, οι μαθητές/οι μαθήτριες ενθαρρύνονται να γνωρίσουν τον κόσμο, να εξερευνήσουν την ταυτότητα και τα συναισθήματα των ίδιων και των άλλων, να χρησιμοποιήσουν τους ατομικούς και συλλογικούς τους μαθησιακούς πόρους, να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων και να συνδημιουργήσουν ζωντανές, χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες μάθησης που βασίζονται στη θετική αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή.