09 Μάιος 2023

Oι συνεργάτες μας

Κανένας οργανισμός ή προσέγγιση δεν μπορεί να ελπίζει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις μόνος του, και γι 'αυτό οι σχέσεις συνεργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο της εργασίας μας. Η δύναμη των εταιρικών σχέσεων μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την δράση μας, συνεργαζόμενοι με ένα ευρύ φάσμα «ομοϊδεατών» συνεργατών για την επίτευξη των στόχων…, Διακυβερνητικοί οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Διεθνείς οργανισμοί - Οντότητες του ΟΗΕ, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) Ύπατη Αρμοστεία για του Πρόσφυγες (UNHCR)  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), ​​​​​​​Κυβερνητικοί φορείς, Υπουργείο Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την πρόσβαση 12.000 περίπου παιδιών προσφύγων σχολικής ηλικίας (5-17 ετών) στο επίσημο σχολικό σύστημα, στη χώρα. Η UNICEF υποστηρίζει αυτές τις προσπάθειες παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας στα σχολεία, επιμορφώνοντας δασκάλους στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και…, Ανεξάρτητες αρχές, Αναπληρωτής Διαμεσολαβητής για τα Δικαιώματα του Παιδιού Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Έλληνα Διαμεσολαβητή, και ιδίως του Υπουργείου Δικαιωμάτων των Παιδιών και του αναπληρωτή Διαμεσολαβητή για τα Δικαιώματα του Παιδιού που ηγείται του τμήματος, η UNICEF υποστηρίζει τον Αναπληρωτή Διαμεσολαβητή για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την…, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ιδιωτικός τομέας, Lidl logo Lidl Ελλάς, Μη κυβερνητικές οργανώσεις και δίκτυα υπεράσπισης, ΑΡΣΙΣ Διοτίμα Elix Exile Room Ηλιακτίδα International Rescue Committee ΜΕΤΑδραση Μέριμνα Δίκτυο Melissa SolidarityNow Βαβέλ – Μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες, Ακαδημαϊκά και ερευνητικά δίκτυα, Ινστιτούτο για την υγεία των παιδιών
24 Μάρτιος 2021

Eγγύηση για το Παιδί

Το πρόβλημα, Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορούν να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση τους σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η υγιεινή διατροφή, η αξιοπρεπής στέγαση και η προστασία. Τα παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας επηρεάζονται σε διαφορετικό επίπεδο και βαθμό από…, Η λύση, Η UNICEF εργάζεται για την αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εξετάζοντας τις πολιτικές που απαιτούνται για την επιτάχυνση της αλλαγής και την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων με επίκεντρο το παιδί. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι για όλα τα παιδιά με έμφαση σε εκείνα με…, Στην Ελλάδα, Στην Ελλάδα, η UNICEF, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τις Ελληνικές αρχές, υλοποίησε το πρόγραμμα στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των συστηματικών μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παιδιών (παιδιά σε ιδρύματα, παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά που…, Πηγές και Νέα, Το πρόγραμμα «Εγγύηση για το Παιδί» και η μεταρρύθμιση του πλαισίου Παιδικής Προστασίας στην Ελλάδα Δείτε τη συνέντευξη της υπεύθυνης του Προγράμματος "Εγγύηση για το Παιδί" στην Ελλάδα, Μαριέλλα Μιχαηλίδου, Ειδική Παιδικής Προστασίας στο Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, για την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα την…