23 Φεβρουάριος 2024

«Μαζί στη βία κατά των παιδιών»: μια συνεργασία μεταξύ της Lidl Ελλάς και της UNICEF

Η προστασία των παιδιών από την εκμετάλλευση, την κακοποίηση και την παραμέληση, παραμένει ένα πολύπλευρο και πολύπλοκο ζήτημα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν διαθέτει εξειδικευμένες υπηρεσίες παιδικής προστασίας τόσο σε κεντρικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι πολιτικές και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που…, Συνεργασία Lidl Ελλάς και UNICEF, Η Ειδική σε θέματα Παιδικής Προστασίας Μαριέλλα Μιχαηλίδου παρουσιάζει τους πυλώνες συνεργασίας μεταξύ της Lidl Ελλάς και της UNICEF στην επίσημη εκδήλωση ανακοίνωσης του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, τον Σεπτέμβριο 2023 ξεκίνησε μια πολύδιάσταση συνεργασία μεταξύ της Lidl Ελλάς και της UNICEF, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής…, Επιμορφώσεις για επαγγελματίες ΜΜΕ , Οι ειδησεογραφικές αναφορές περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του κοινού και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τις συστημικές αιτίες της παιδικής κακοποίησης, αλλά και τους τρόπους προώθησης της πρόληψής και της ουσιαστικής προστασίας των παιδιών και των οικογενειών τους.…
24 Μάρτιος 2021

Eγγύηση για το Παιδί

Το πρόβλημα, Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορούν να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση τους σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η υγιεινή διατροφή, η αξιοπρεπής στέγαση και η προστασία. Τα παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας επηρεάζονται σε διαφορετικό επίπεδο και βαθμό από…, Η λύση, Η UNICEF εργάζεται για την αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εξετάζοντας τις πολιτικές που απαιτούνται για την επιτάχυνση της αλλαγής και την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων με επίκεντρο το παιδί. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι για όλα τα παιδιά με έμφαση σε εκείνα με…, Στην Ελλάδα, Στην Ελλάδα, η UNICEF, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τις Ελληνικές αρχές, υλοποίησε το πρόγραμμα στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των συστηματικών μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παιδιών (παιδιά σε ιδρύματα, παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά που…, Πηγές και Νέα, Το πρόγραμμα «Εγγύηση για το Παιδί» και η μεταρρύθμιση του πλαισίου Παιδικής Προστασίας στην Ελλάδα Δείτε τη συνέντευξη της υπεύθυνης του Προγράμματος "Εγγύηση για το Παιδί" στην Ελλάδα, Μαριέλλα Μιχαηλίδου, Ειδική Παιδικής Προστασίας στο Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, για την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα την…