«Εδώ με βοηθούν σε όλα τα μαθήματα. Αγαπώ όλους τους δασκάλους μου!»

Ο Μινχάζ σημείωνει σημαντική πρόοδο στην εκπαίδευσή του χάρη στα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας που παρακολουθεί στο Κέντρο Μελέτης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της ΜΕΤΑδρασης, στο πλαίσιο του προγράμματος ACE.

UNICEF Greece
O Μινχάζ γράφει στον πίνακα.
UNICEF/Greece
15 Δεκέμβριος 2023