Δήλωση σχετικά με τις αυξημένες αναφορές περιστατικών βίας κατά των παιδιών.

Δήλωση Ασπασίας Πλακαντωνάκη, Αναπληρώτριας Εκπροσώπου του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα 

11 Νοέμβριος 2022
Χέρια γυναίκας
UN0611981/Ιraq

ΑΘΗΝΑ - 11 Νοεμβρίου 2022 – «Η UNICEF εκτιμά ότι παγκοσμίως ένα δισεκατομμύριο παιδιά υφίστανται βία κάθε χρόνο.  Είτε ένα παιδί την έχει βιώσει είτε έχει υπάρξει μάρτυρας ενός περιστατικού, η βία, αν δεν αντιμετωπιστεί,  μπορεί να υπονομεύσει τη συναισθηματική, ψυχολογική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού και να συμβάλει στην αναπαραγωγή βίαιων συμπεριφορών από γενιά σε γενιά. 

Οι αυξημένες αναφορές περιστατικών βίας κατά των παιδιών στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σωματικής βίας και εκφοβισμού, θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα μόνο μέρος της μη καταγγελθείσας, μη καταγεγραμμένης και μη ελεγχόμενης βίας κατά των παιδιών στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Τέτοια περιστατικά θα πρέπει να χρησιμεύουν ως υπενθύμιση της ανάγκης για έναν κεντρικό συντονιστικό μηχανισμό για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πρέπει να λειτουργήσουν ως καταλύτης  για άμεση δράση που θα επιφέρει συστημικές αλλαγές στους τρόπους με τους οποίους οι αρμόδιοι φορείς στην Ελλάδα συνεργάζονται για την πρόληψη, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών, με επικεφαλής το Κράτος, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Το άρθρο 19 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία από τη βία,  η οποία περιγράφεται ως «…κάθε μορφή σωματικής ή ψυχικής βίας, τραυματισμού ή κακοποίησης, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης». 

Η πρόληψη της βίας είναι υψίστης σημασίας για την οικοδόμηση ενός προστατευτικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά. Αυτό περιλαμβάνει την κλιμάκωση στρατηγικών  που τεκμηριωμένα  οδηγούν σε μείωση της βίας, την επένδυση στην υποστήριξη της οικογένειας και των γονέων και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και συμπεριφορικών παραγόντων που δρουν ως καταλύτες για τη μεγέθυνση της βίας. 

Για το σκοπό αυτό, το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Εμπορία Ανθρώπων και μια σειρά κρατικών και ανεξάρτητων φορέων για να ενισχυθεί η συλλογή δεδομένων, να υποστηριχθούν οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιοι για την έγκαιρη και ακριβή ταυτοποίηση των παιδιών θυμάτων κακοποίησης, να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με τις κρυφές μορφές βίας και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί πρόληψης και αντιμετώπισης. Η ομάδα μας συνεργάζεται επίσης στενά με την Συντονίστρια  του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση και την Εκμετάλλευση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 

Το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα παραμένει πλήρως προσηλωμένο στην υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης και στην εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών». 

###

Επαφές Μέσων Ενημέρωσης

Όλγα Σιώκου Σιόβα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
UNICEF
Τηλ: +30 211 2340 297

Σχετικά με την UNICEF

Η UNICEF μέσα από τα προγράμματά της προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία κάθε παιδιού, ανά τον κόσμο. Μαζί με τους εταίρους μας, εργαζόμαστε σε 190 χώρες και περιοχές ώστε να μετατρέψουμε αυτή τη δέσμευση σε πρακτική δράση, εστιάζοντας τις προσπάθειες μας προς όφελος των πλέον ευάλωτων και αποκλεισμένων παιδιών αλλά και όλων των παιδιών του κόσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της UNICEF στην Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της UNICEF Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας.