Συνεργαστείτε με την UNICEF

Η UNICEF συνεργάζεται με κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών

Ένα αγόρι ακουμπάει σε ένα κουτί με πακέτα Family Hygene με το λογότυπο της UNICEF στο μπροστινό μέρος