20 იანვარი 2019

ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების/კვეთის პრაქტიკა

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა პარტნიორების მხარდაჭერით: გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისი, შვედეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის” ფარგლებში და გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართვე­ ლოს წარმომადგენლობა. რეკომენდაციები შემუშავდა კვლევის საწყის მიგნებებზე დაყრდნობით ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრების/კვეთის პრევენციის საკითხებზე სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომელსაც კოორდინაციას უწევს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარე და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისი. პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა არ გამოხატავდეს გა­ ეროს მოსახლეობის ფონდის, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და შვედეთის მთავრობის მოსაზრებებს. კვლევის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით მიმართეთ საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს.