08 თებერვალი 2022

როგორ უნდა დაიცვათ ბავშვის უსაფრთხოება ინტერნეტში, თუკი პანდემიის გამო სახლში ყოფნა გიწევთ

კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, თუკი თქვენ და თქვენს ოჯახს გამუდმებით სახლში გიწევთ ყოფნა, მაშინ დიდი ალბათობით, თქვენი შვილები გაცილებით მეტ დროს ატარებენ თავიანთ ელექტრონულ მოწყობილობებთან ონლაინ რეჟიმში. დღესდღეობით ხომ თითქმის ყველაფერმა ინტერნეტ-სივრცეში გადაინაცვლა, მათ შორის, სკოლამ, მეგობრებმა, ოჯახის იმ წევრებმა, რომლებიც ჩვენთან არ…, 5 გზა, თუ როგორ დავიცვათ ბავშვების უსაფრთხოება ინტერნეტში, 1. დაიცავით ბავშვები ღია კომუნიკაციის მეშვეობით ესაუბრეთ თქვენს შვილს გულახდილად და ჰკითხეთ, თუ ვის და როგორ ეკონტაქტება ინტერნეტით. დარწმუნდით, რომ ბავშვი აცნობიერებს ისეთი ურთიერთობის მნიშვნელობას, რომელიც სიკეთესა და თანადგომაზეა დამყარებული და იაზრებს, რომ დისკრიმინაციული ან სხვა სახის შეურაცხმყოფელი კომუნიკაცია ურთიერთობის მისაღები ფორმა არ…
20 თებერვალი 2019

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები საქართველოში

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია ის ძირითადი ფაქტები, რომლებიც საქართველოში ქუჩაში მცხოვრები და/ან მომუშავე ბავშვების მდგომარეობის კვლევის პროექტის შედეგად გამოვლინდა. მასში მოცემულია აზერბაიჯანში არსებული სიტუაციის გარკვეული ასპექტების ხედვაც. პროექტი განხორციელდა „იუნისეფ თბილისის“ მიერ გამოცხადებული ტენდერის საპასუხოდ, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, „ვორლდ ვიჟენ საქართველოსთან“ და „ღია საზოგადოება საქართველოსთან“ თანამშრომლობით. აღნიშნულ საქმიანობაში ჩართული იყო „საქართველოს კარიტასიც“. ამასთან ერთად, პროექტის შემუშავების პროცესი „იუნისეფის“ აზერბაიჯანის ოფისთან თანამშრომლობით წარიმართა. კვლევის ადრეულ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შემოუერთდა და სრულად დააფინანსა საქართველოში მიმდინარე საველე სამუშაოები ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი დაფინანსებით.
15 დეკემბერი 2018

მართლმსაჯულება ბავშვებისთვის

გამოწვევა, ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს მთავრობას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირებაში, რათა ეს სისტემა ბავშვების საჭიროებებზე იყოს მორგებული. საგრძნობლად შემცირდა საპატიმრო დაწესებულებებში მყოფი ბავშვების რიცხვი, რასაც ხელი შეუწყო განრიდებისა და მედიაციის წარმატებული პროგრამების განხორციელებამაც. ბოლო წლების…, რესურსები, გამოსავალი, სახელმწიფო რეფორმების ფარგლებში ევროკავშირის მხარდაჭერით აქტიურად ვმუშაობთ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისა და ბავშვზე მორგებულიმართლმსაჯულების სისტემის განვითარების მიზნით საქართველოში. ვმუშაობთ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, რათა საქართველოს კანონმდებლობა სრულად შეესაბამებოდეს ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო…
15 დეკემბერი 2018

ბავშვთა უფლებების მონიტორინგი

გამოწვევა, საქართველოს არ აქვს მონაცემთა შეგროვებისა და შეფასების  ყოვლისმომცველი სისტემა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნებოდა ბავშვთა უფლებების განხორციელების პროგრესის შემოწმება.     მონიტორინგის დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს,როგორებიც არიან სახალხო დამცველის ოფისი და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა ორგანიზაციები, არასაკმარისი შესაძლებლობა აქვთ, სათანადოდ…, რესურსები, გამოსავალი, ჩვენ ვეხმარებით მთავრობას, გააძლიეროს ბავშვთა უფლებების დაცვაზე ანგარიშვალდებულება მონიტორინგისა და ანგარიშგების მექანიზმების გაუმჯობესების გზით, რათა შეფასდეს პოლიტიკისა და სერვისების მიწოდების ეფექტიანობა და შესაბამისობა.  გაეროს ბავშვთა ფონდი ეხმარება გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორცილებაზე პასუხისმგებელ უწყებათაშორის კომისიას…