15 დეკემბერი 2018

ბავშვთა სიღარიბე და სოციალური დაცვა

გამოწვევა, საქართველოში ბავშვები უფრო მეტად დგანან სიღარიბის საფრთხის წინაშე, ვიდრე მოსახლეობის სხვა რომელიმე ჯგუფი. საქართველოს ჯერ კიდევ არ გააჩნია ყოვლისმომცველი, ბავშვებისდმი მგრძნობიარე სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც ეხმარება ოჯახებს მოულოდნელი დარტყმების დაძლევასა და გაძლიერებაში. დღემდე ბევრი ხარვეზია ბავშვზე ორიენტირებული კანონმდებლობის /…, რესურსები, გამოსავალი, აქტიურად ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გაუმჯობესებისა და უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობის შემცირების მიზნით.   მიზნობრივი სოციალური დახმარების განახლებულმა პროგრამამ 2017 წლიდან საგრძნობლად გააუმჯობესა ღარიბი ბავშვიანი ოჯახების იდენტიფიცირება. სოციალური დახმარებები გახდა უფრო მიზნობრივი და…