15 დეკემბერი 2018

ახალგაზრდები

გამოწვევა, ახალგაზრდები(10-დან 29 წლამდე) საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 24,6%-ს წარმოადგენენ. განათლების, დასაქმების, ინკლუზიისა და ჯანმრთელობის სირთულეები, რომლებსაც ერთვის ფინანსური, საცხოვრისისა და ტრანსპორტის პრობლემები, ხელს უშლის ახალგაზრდებს იყვნენ ავტონომიურები, განავითარონ რესურსები და შესაძლებლობები საკუთარი ცხოვრების მართვისათვის, სრულად…, Resources, გამოსავალი, აქტიურად ვთნამშრომლობთ მთავრობასთან ახალგაზრდების მდგომარეობასთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვების და ახალგაზრდული პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით.  აღიარებულია, რომ მშობლობის პროგრამები ბავშვების წარმატებული განვითარების მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია დაბადებიდან ზრდასრულ ასაკამდე. ვმუშაობთ მოვიპოვოთ მოზარდთა…