როგორ (და რატომ) ვესაუბროთ ბავშვებს სიძულვილის ენის შესახებ

როგორ დავეხმაროთ ბავშვს სიძულვილის ენის ამოცნობაში და რა მოვიმოქმედოთ, თუ ისინი ასეთ ფაქტს შეესწრებიან

Tackling hate speech: A photo of a boy making the symbol of a heart with his hands
UNICEF/UN0443687/Kelly