სოციალურ ცვლილებებზე მიმართული საკომუნიკაციო კამპანიის „დაინახე ყველა ფერი“ ახალი ეტაპი იწყება

კამპანია მიმართულია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდისკენ

03 დეკემბერი 2021
Day of the persons with disabilities
UNICEF/GEO-2017/Turabelidze

 დეკემბერი, 2021 - გაეროს ბავშვთა ფონდი აგრძელებს სოციალური ცვლილებებისკენ მიმართულ საკომუნიკაციო კამპანიას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების მიმართ სტიგმის შემცირების მიზნით, რათა ყველა ბავშვს, განურჩევლად მათი საჭიროებისა, შეუფერხებლად და თანასწორად მიუწვდებოდეს ხელი ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებაზე.

კამპანიის „დაინახე ყველაფერი“ მთავარი მიზანი იქნება ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობაზე ცნობიერების ამაღლება და საგაკვეთილო პროცესებში სპეციალური საგანამანათლებლო საჭიროების ბავშვების ჩართულობის  გაზრდა. კამპანია ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ, ნორვეგიის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით, სამწლიანი პროექტის „არც ერთი ბავშვი განათლების გარეშე“ ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს ინკლუზიური განათლების გაძლიერებას საქართველოში. 

 

"ყველა ბავშვს აქვს ინკლუზიური და ხარისხიანი განათლების უფლება, რაც ნიშნავს არა მხოლოდ უკეთეს სწავლებას ყველა, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და არმქონე, ბავშვებისთვის, არამედ ურთიერთგაგების ხელშეწყობას, სტერეოტიპების შემცირებას და სოციალური ინტეგრაციის გაძლიერებას." - ღასან ხალილი

 

„ყველა ბავშვს აქვს ინკლუზიური და ხარისხიანი განათლების უფლება, რაც ნიშნავს არა მხოლოდ უკეთეს სწავლებას ყველა, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და არმქონე, ბავშვებისთვის, არამედ ურთიერთგაგების ხელშეწყობას, სტერეოტიპების შემცირებას და სოციალური ინტეგრაციის გაძლიერებას. ნორვეგიის მთავრობის დახმარებით, ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან, რომ ხელი შევუწყოთ ინკლუზიის კულტურის დამკვიდრებას საგანმანათლებლო სივრცეში, ინფორმაციის გავრცელებას და დამოკიდებულებების შეცვლას“, გააცხადა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში ღასან ხალილმა.

კამპანიის ფარგლებში გაიმართება საგანმანათლებლო და საინფორმაციო შეხვედრები საქართველოს 6 რეგიონის სკოლების პედაგოგებთან და მშობლებთან. ცნობიერების ამაღლების შეხვედრები ჩატარდება ასევე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისა და მათი თანატოლების მონაწილეობით, რათა ბავშვებს ჰქონდეთ ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ და თავად მოახდინონ ცვლილებები. კამპანიაში ასევე ჩაერთვებიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების და კერძო სექტორი წარმომადგენლები.

კამპანია 2022 წლის მაისამდე გაგრძელდება და მასში ჩართული იქნებიან ინკლუზიური განათლების სპეციალისტები, ფსიქოლოგები და ასევე საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები.

აღნიშნული კამპანია არის გაგრძელება სოციალური ცვლილებებისკენ მიმართული ინიციატივისა „დაინახე ყველა ფერი“, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდი და მისი პარტნიორი დონორი ორგანიზაციები 2017-2020 წლებში ახორციელებდნენ და რომლის მიზანი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების მიმართ არსებული სტიგმის შემცირება. აღნიშნულ წლებში, კამპანია ქვეყნის მასშტაბით მილიონზე მეტ ადამიანს მიწვდა და ხელი შეუწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მიმართ სტიგმის შემცირებას 41.5%-დან  28.3%-მდე.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე დაუცველ ჯგუფს საქართველოში. ამ ბავშვების მიმართ გავრცელებული ნეგატიური დამოკიდებულებები და წინასწარგანწყობები ხელს უშლის მათ საზოგადოებრივ, საგანამანათლებლო თუ კულტურულ აქტივობებში სრულფასოვან ჩართულობას და მათი უფლებების განხორციელებას.

მედია კონტაქტები

მაია ქურციკიძე
კომუნიკაციის სპეციალისტი, კომუნიკაციის სექციის ხელმძღვანელი
იუნისეფი საქართველო
ელექტრონული ფოსტა: mkurtsikidze@unicef.org

იუნისეფის შესახებ

გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), მისი ყველა ქმედებით, მხარს უჭერს ყველა ბავშვის უფლებების დაცვას და კეთილდღეობას. პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ ვმუშაობთ 190 ქვეყანაში და ტერიოტრიულ ერთეულში აღებული ვალდებულებების პრაქტიკაში განხორციელების მიზნით, სპეციალურ აქცენტს ვაკეთებთ ყველაზე მოწყვლად და საზოგადოებისგან გარიყულ ბავშვებზე, ყველა ბავშვის კეთილდღეობისთვის, ყველგან.

გაეროს ბავშვთა ფონდისა და მისი მუშაობის შესახეხ დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ გლობალურ გვერდს

თვალი ადევნეთ იუნისეფს Twitter-სა და Facebook-ზე.