მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები დასავლეთ საქართველოდან ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს ეცნობიან

31 მარტი 2018
Child in Kindergarten
UNICEF/Geo-2015/Gurgenidze

31 მარტი, 2018 წ. თბილისი, საქართველო. ორდღიანი საინფორმაციო შეხვედრა იმართება მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან დასავლეთ საქართველოს რეგიონებიდან „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობებისა და ახალი ეროვნული სტანდარტების შესახებ. შეხვედრების ორგანიზატორია საქართველოს პარლამენტის ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა დაგანათლების საკითხებზე მომუშავე ''უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო'' და გაეროს ბავშვთა ფონდი.

საინფორმაციო სესიების მიზანია დაეხმაროს მუნიციპალიტეტებს კანონის დებულებების, ეროვნული სტანდარტების შინაარსის და მათი  პასუხისმგებლობების გააზრებასა და გაცნობიერებაში. პირველი რეგიონული შეხვედრა აღმოსავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებისთვის გაიმართა 2017 წლის დეკემბერში. 

2016 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“, რის შედეგადაც დაიწყო სისტემის რეფორმირება. მისი მიზანი საქართველოში ყველა ბავშვისთვის სკოლამდელი მომსახურების  ხელმისაწვდომობის, თანასწორი შესაძლებლობების და ხარისხის გაუმჯობესებაა. კანონმა განსაზღვრა სკოლამდელი დაწესებულებებისთვის სავალდებულო ეროვნული სტანდარტები და ავტორიზაციის სისტემა, თუმცა ადგილობრივ დონეზე სკოლამდელ მომსახურებაზე, მართვაზე, დაფინანსებასა და  მონიტორინგზე პასუხისმგებელნი კვლავაც მუნიციპალიტეტები იქნებიან. 2017 წლის 27 ოქტომბერს საქართველომ 5 ეროვნული სტანდარტიდან/ტექნიკური რეგულაციიდან 4 დაამტკიცა (ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების  სახელმწიფო  სტანდარტი, აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი, ტექნიკური რეგულაციები  რაციონის კვებითი    ღირებულებისა და კვების ორგანიზების შესახებ, ტექნიკური რეგულაციები წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის შესახებ ) და, კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ დაამტკიცებს სკოლამდელი დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სტანდარტებსა და ავტორიზაციის რეგულაციასაც. 

2017 წელს, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა, ზემოაღნიშნული კანონისა და სკოლამდელი დაწესებულებების ეროვნული სტანდარტების განხორციელების ზედამხედველობისა და მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად, სკოლამდელი განათლების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო ჩამოაყალიბა. საბჭოში საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შედიან. რეფორმა 4 წლიანია და მოიცავს 2016–20 წლებს.

მედია კონტაქტები

მაია ქურციკიძე

კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი

იუნისეფი საქართველო

UNICEF-ის შესახებ

გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), მისი ყველა ქმედებით, მხარს უჭერს ყველა ბავშვის უფლებების დაცვას და კეთილდღეობას. პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ ვმუშაობთ 190 ქვეყანაში და ტერიოტრიულ ერთეულში აღებული ვალდებულებების პრაქტიკაში განხორციელების მიზნით, სპეციალურ აქცენტს ვაკეთებთ ყველაზე მოწყვლად და საზოგადოებისგან გარიყულ ბავშვებზე, ყველა ბავშვის კეთილდღეობისთვის, ყველგან.

გაეროს ბავშვთა ფონდისა და მისი მუშაობის შესახეხ დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ გვერდს: www.unicef.ge 

თვალი ადევნეთ იუნისეფს Twitter-სა და Facebook-ზე.

 

აღმოაჩინე მეტი