დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის და მასთან დაკავშირებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრიორიტეტები

07 აპრილი 2017
Little baby
UNICEF/Geo-2007/Amurvelashvili

 

7 აპრილი, 2017 წელი. თბილისი. დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის 2017-2030 წლების სტრატეგიისა და  3-წლიანი სამოქმედო გეგმის (2017-2019) პრეზენტაცია იმართება სასტუმრო თბილისი მერიოტში. სტრატეგია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობით, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ტექნიკური მხარდაჭერით შემუშავდა. მისი მიზანია დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის, ასევე მასთან დაკავშირებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროების გასაუმჯობესებლად სტრატეგიული ჩარჩოსა და მიმართულებების  განსაზღვრა.

სტრატეგიის მიზანია  2030 წლისთვის, შესაბამისი განათლებისა და მაღალი ხარისხის ინტეგრირებულ  სერვისებზე სრული ხელმისაწვდომობის საშუალებით, აღარ იყოს დედათა და ახალშობილთა სიკვდილის, ან ბავშვთა მკვდრადშობადობის ისეთი შემთხვევები, რომელთა პრევენციაც შესაძლებელია; ყველა ბავშვი იქნება სასურველი  და შესაძლებელი გახდება ყველა არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილება. სტრატეგია საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ისეთი პრინციპებით ხელმძღვანელობს, როგორიცაა ადამიანის უფლებები, გენდერული თანასწორობა და გენდერული სენსიტიურობა, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უწყვეტობა სიცოცხლის განმავლობაში, ზრუნვის და სამედიცინო მომსახურების ხარისხი.

სტრატეგიას თან ახლავს 3 წლიანი სამოქმედო გეგმა,  რომელიც წარმოადგენს ჩარჩო დოკუმენტს დედათა და ახალშობილთა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის/ოჯახის დაგეგმვის სფეროში მომდევნო სამი წლის განმავლობაში დაგეგმილი კონკრეტული ამოცანების განსახორციელებლად.

პირველად ბოლო ათწლეულის განმავლობაში დედათა სიკვდილიანობის კლების მიუხედავად, ამ მაჩვენებლით  საქართველო მაინც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ევროპულ ქვეყნებს - სწორედ ამიტომ დადგა სტრატეგიის შემუშავების საჭიროება.  დოკუმენტში გაწერილია გზები, რომელთა შესრულება ხელს შეუწყობს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას და დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებას ინოვაციური პოლიტიკის და პროგრამების გაძლიერებისა და გაფართოების გზით ზრუნვის უწყვეტობის პრინციპის საფუძველზე. სტრატეგია ასევე ასახავს ამ თემასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ ოჯახის დაგეგმვისა და მოზარდთა სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს.

დოკუმენტი შესაბამისობაშია ბოლო პერიოდში შემუშავებულ საერთაშორისო სტრატეგიულ დოკუმენტებთან, კერძოდ, „მდგრადი განვითარების მიზნები და ამოცანები“ (2015) და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ევროპის „სამოქმედო გეგმა სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისთვის განვითარებისთვის“ (2017-2021), „სამოქმედო გეგმა ყოველი ახალშობილისთვის“ (WHO/UNICEF).

ღონისძიებას ესწრებიან: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები; პარლამენტის წევრები, გაეროს მოსახლეობის ფონდის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული დირექტორი ალანა არმიტაჯი, გაეროს სააგენტოებისა და დონორი ორგანიზაციების, პროფესიული ასოციაციების, აკადემიური წრეების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტები.

მედია კონტაქტები

მაია ქურციკიძე
კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი
იუნისეფი საქართველო
ელექტრონული ფოსტა: mkurtsikidze@unicef.org

UNICEF-ის შესახებ

გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), მისი ყველა ქმედებით, მხარს უჭერს ყველა ბავშვის უფლებების დაცვას და კეთილდღეობას. პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ ვმუშაობთ 190 ქვეყანაში და ტერიოტრიულ ერთეულში აღებული ვალდებულებების პრაქტიკაში განხორციელების მიზნით, სპეციალურ აქცენტს ვაკეთებთ ყველაზე მოწყვლად და საზოგადოებისგან გარიყულ ბავშვებზე, ყველა ბავშვის კეთილდღეობისთვის, ყველგან.

გაეროს ბავშვთა ფონდისა და მისი მუშაობის შესახეხ დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ გვერდს: www.unicef.ge 

თვალი ადევნეთ იუნისეფს Twitter-სა და Facebook-ზე