გაეროს ბავშვთა ფონდი და იაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო იწყებენ სამედიცინო პერსონალის გადამზადებას ინტერპერსონალურ კომუნიკაციაში

13 დეკემბერი 2022
გაეროს ბავშვთა ფონდი და იაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო იწყებენ სამედიცინო პერსონალის გადამზადებას ინტერპერსონალურ კომუნიკაციაში
UNICEF/Geo-2022/Tsopurashvili

თბილისი, საქართველო. 2022 წლის 13 დეკემბერი. გაეროს ბავშვთა ფონდმა და იაშვილის ბავშვთა ცენტრალურმა საავადმყოფომ ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც მიზნად ისახავს კლინიკის პერსონალის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას ინტერპერსონალურ კომუნიკაციაში, მათ შორის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით.

გაეროს ბავშვთა ფონდი მხარს დაუჭერს კლინიკას 300-ზე მეტი სამედიცინო მუშაკისთვის ტრენინგების ორგანიზებით, რათა გააუმჯობესონ მათი კომუნიკაციის უნარები და ეფექტიანად გაავრცელონ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაცია დაავადებების დიაგნოსტიკის და მართვის, ასევე პრევენციის, პირველ რიგში ვაქცინაციის უსაფრთხოებისა და მნიშვნელობის შესახებ.

„ინფორმაციული ასიმეტრია სამედიცინო პერსონალსა და პაციენტს/მზრუნველს შორის, შეიძლება გახდეს ბარიერი ხარისხიანი პრევენციული და სამკურნალო სერვისების წვდომაზე, განსაკუთრებით მოწყვლადი მოსახლეობისთვის. დროის სიმწირის და კომუნიკაციის პრინციპების არასაკმარისი ცოდნის გამო, ხშირად, ჯანდაცვის პრაქტიკოსები ასევე ვერ ახერხებენ პაციენტებთან  იმუნიზაციასთან დაკავშირებული შიშებისა და მოლოდინების სათანადოდ განხილვას და ვერ ახდენენ ვაქცინაციის მიმართ ყოყმანზე სწორ რეაგირებას.“, - განაცხადა ღასან ხალილმა, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში. „ამ კუთხით, ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ტრენინგს შეუძლია მნიშვნელოვანი ცვლილება მოახდინოს ჯანდაცვის მუშაკების შესაძლებლობების გაძლიერებაში და საქართველოს მოსახლეობაში ჯანდაცვის საკითხების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში“, - დასძინა მან.

„მაღალი ხარისხის ჯანდაცვის სისტემის ფორმირებაში სამედიცინო პერსონალის საკომუნიკაციო უნარებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.  საერთაშორისო სამედიცინო პრაქტიკის თანახმად, კეთილგანწყობილი კომუნიკაცია პაციენტებთან მათი სწრაფი გამოჯანმრთელების ერთ-ერთი მთავარი პირობაა. სწორედ ამიტომ ექცევა განსაკუთრებული ყურადღება ტრენინგების ციკლს, რომელიც ემსახურება კომუნიკაციის უნარების გაძლიერებას როგორც მედპერსონალსა და პაციენტს, ასევე კოლეგებს შორის და სალექციო ხასიათის პრეზენტაციებთან ერთად, ინტერაქტიულ ჩართულობას, კონკრეტული სამედიცინო შემთხვევების განხილვასა და ჯგუფურ სემინარებს ითვალისწინებს“ - აღნიშნა იაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორმა, თამარ ვახტანგაძემ.

ტრენინგები უცხოელი და ქართველი სპეციალისტების ხელმძღვანელობით 2023 წლის მარტში ჩატარდება და იაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სულ 300 სამედიცინო პერსონალი, მათ შორის 100 ექიმი და 200 ექთანი, გადამზადდება. ინტერაქტიული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ტრენინგის პაკეტი დაეხმარება ჯანდაცვის პრაქტიკოსებს გამოავლინონ და გაუმკლავდნენ საკუთარ წინასწარგანწყობებს და მცდარ წარმოდგენებს და აღიჭურვონ აუცილებელი ცოდნით, უნარებითა და დამოკიდებულებებით, რაც მათ სჭირდებათ პოზიტიური და ეფექტიანი ინტერპერსონალური კომუნიკაციისთვის.

ჯანდაცვის მუშაკები მშობლებისა და აღმზრდელებისთვის ინფორმაციის მნიშვნელოვანი და სანდო წყარო არიან. ოჯახებთან ურთიერთობის ფორმამ, კომუნიკაციისა და ჩართულობის ხარისხმა შეიძლება დადებითი ან უარყოფითი გავლენა იქონიოს პაციენტების გადაწყვეტილებაზე როგორც დაავადების მართვის, ისე პრევენციის (იმუნიზაციის) შესახებ.

მედია კონტაქტები

მაია ქურციკიძე
კომუნიკაციის სპეციალისტი, კომუნიკაციის სექციის ხელმძღვანელი
იუნისეფი საქართველო
ელექტრონული ფოსტა: mkurtsikidze@unicef.org

იუნისეფის შესახებ

გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), მისი ყველა ქმედებით, მხარს უჭერს ყველა ბავშვის უფლებების დაცვას და კეთილდღეობას. პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ ვმუშაობთ 190 ქვეყანაში და ტერიოტრიულ ერთეულში აღებული ვალდებულებების პრაქტიკაში განხორციელების მიზნით, სპეციალურ აქცენტს ვაკეთებთ ყველაზე მოწყვლად და საზოგადოებისგან გარიყულ ბავშვებზე, ყველა ბავშვის კეთილდღეობისთვის, ყველგან.

გაეროს ბავშვთა ფონდისა და მისი მუშაობის შესახეხ დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ გლობალურ გვერდს

თვალი ადევნეთ იუნისეფს Twitter-სა და Facebook-ზე.