გაეროს ბავშვთა ფონდის ძალისხმევა ბავშვებზე ტყვიის მავნე ზემოქმედების აღმოსაფხვრელად საქართველოში

ტყვიის ზედამხედველობის სისტემის და ქიმიურ რისკ-ფაქტორთა კვლევის ლაბორატორიის დანერგვის შედეგად შესაძლებელი გახდა დაბინძურების წყაროების კვლევა და ოჯახების დახმარება

UNICEF Georgia
Five-year-old Nutsa plays with her cat Tsknapo in her family house.
UNICEF Georgia
21 თებერვალი 2024