ერთჯერადი ფინანსური დახმარება უკრაინელი ბავშვიანი ოჯახებისთვის

Уряд Грузії, за підтримки ЮНІСЕФ, надасть одноразову матеріальну допомогу незахищеним українським сім'ям з дітьми