ახალგაზრდები

ახალგაზრდული პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

Young Girl
UNICEF/Geo-2018/Jibuti

გამოწვევა

ახალგაზრდები(10-დან 29 წლამდე) საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 24,6%-ს წარმოადგენენ. განათლების, დასაქმების, ინკლუზიისა და ჯანმრთელობის სირთულეები, რომლებსაც ერთვის ფინანსური, საცხოვრისისა და ტრანსპორტის პრობლემები, ხელს უშლის ახალგაზრდებს იყვნენ ავტონომიურები, განავითარონ რესურსები და შესაძლებლობები საკუთარი ცხოვრების მართვისათვის, სრულად ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მიიღონ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით საქართველოს ყველაზე მაღალი უმუშევრობის მაჩვენებელი აქვს ახალგაზრდებში. სიღარიბის დონე ახალგაზრდებში ასევე საგრძნობლად მაღალია, ისევე, როგორც თამბაქოს, ალკოჰოლისა და უკანონო ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების მაჩვენებელი.   

გამოსავალი

აქტიურად ვთნამშრომლობთ მთავრობასთან ახალგაზრდების მდგომარეობასთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვების და ახალგაზრდული პოლიტიკისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით. 

აღიარებულია, რომ მშობლობის პროგრამები ბავშვების წარმატებული განვითარების მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია დაბადებიდან ზრდასრულ ასაკამდე. ვმუშაობთ მოვიპოვოთ მოზარდთა მშობლობასთან დაკავშირებით აუცილებელი მონაცემები, რომლის საფუძველზეც შემუშავდება შესაბამისი პოლიტიკა და პროგრამები.