წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღში

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული რეკომენდაცია

ძირითადი

წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღში - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული რეკომენდაცია

ავტორი
UNICEF, MOHLSA
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში