შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სტიგმატიზაციის კვლევა

კვლევა მომზადდა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ

ძირითადი

კვლევის მიზანი იყო შშმ ბავშვთა მიმართ ქართულ საზოგადოებაში არსებული სტიგმების და მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება. კვლევის ამოცანებს შეადგენდა პასუხის გაცემა ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:

- სტიგმატიზაციის შინაარსი (რას გულისხმობს შშმ ბავშვის სტიმატიზაცია);

- სტიგმატიზაციის სოციალური ველები/ინსტიტუტები;

- სტიგმატიზაციის აქტორები: ინდივიდები ან ჯგუფები, რომლებიც სტიგმას ატარებენ ან სტიგმატიზაციას ხელს უწყობენ; 

- სტიგმატიზაციის ვარიაცია შეზღუდულობის ტიპების მიხედვით; 

- სტიგმატიზაციის მიზეზები; 

- სტიგმატიზაციის სოციალური და ფსიქოლოგიური შედეგები;

- სტიგმატიზაციის დაძლევის სტრატეგიები (ანტისტიგმატიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკა და სამოქალაქო აქტივობები).

ავტორი

UNICEF

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული,
ინგლისური

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 1,24 MB) (PDF, 891,48 KB)

აღმოაჩინე მეტი