სოციალური დახმარებების აღწერა და რეკომენდაციები

ცენტრალური და მუნიციპალური სტრუქტურების მიერ მოსახლეობისადმი გაცემული სოციალური სარგებლის/დახმარების ანალიზი

ძირითადი

კვლევა ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის და ევროკავშირის მხარდაჭერით. კვლევის პროცესში აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სოციალური მომსახურების სააგენტო და სხვა უწყებები. კვლევა განხორციელდა კონსულტანტთა ჯგუფის მიერ.

ავტორი

UNICEF

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული,
ინგლისური

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 938,01 KB) (PDF, 777,07 KB)

აღმოაჩინე მეტი