საქართველოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა აღწერის მონაცემები

დაწყებით განათლებასა და ბავშვთა დაცვასთან დაკავშირებით

ძირითადი

ხსენებული პროექტის ფარგლებში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები:

  • განსაზღვრა სკოლამდელი აღზრდის ინდიკატორები და შეადგინა საპილოტო კითხვარები.
  • ჩაატარა საცდელი გამოკითხვა.
  • შეადგინა საბოლოო კითხვარები და შესაბამისი ინსტრუქციები.
  • განაახლა საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ნუსხა.
  • გამოკითხვის საველე სამუშაოებს თან სდევდა მონაცემთა შემდგომი შეყვანა და დამუშავება, აგრეთვე, მონაცემთა ბაზის გაწმენდა და ანალიზი.
  • მომზადდა საბოლოო ანალიტიკური ანგარიში.

საველე სამუშაოებმა საქართველოს 1,259 საჯარო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (საბავშვო ბაგა-ბაღი) მოიცვა.

ავტორი

UNICEF

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული,
ინგლისური

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 4,68 MB) (PDF, 4,81 MB)

აღმოაჩინე მეტი