სასკოლო მზაობის პროგრამა

აქტივობათა კრებული (ნაწილი I)

აქტივობათა კრებული
UNICEF

ძირითადი

აქტივობათა კრებული სასკოლო მზაობის პროგრამის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. იგი ეყრდნობა სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სტანდარტსა და აღმზრდელის სახელმძღვანელოს. მისი მიზანია, დაეხმაროს სასკოლო მზაობის პროგრამაში ჩართულ აღმზრდელებს სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის წარმართვაში, რათა მათ შეძლონ ბავშვების სრულფასოვანი და მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა სასკოლო მზაობის პროგრამის საგანმანათლებლო პრინციპებზე დაყრდნობით.

აქტივობათა კრებული შეიქმნა სკოლამდელი განათლების ექსპერტთა მიერ, გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) ტექნიკური მხარდაჭერით.

ავტორი

UNICEF

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 9,07 MB)

აღმოაჩინე მეტი