მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა (PISA)

საქართველოს მონაცემთა ანალიზი

ძირითადი

2009 წლის PISA+-ის ანგარიშმა ცხადყო, რომ საქართველოში მოსწავლეების მხოლოდ 38%-მა იცის წერა-კითხვა ცხოვრებაში პროდუქტიულად მონაწილეობისათვის საჭირო საბაზისო დონეზე ან მის ზემოთ. შესაბამისად, მოსწავლეთა უმეტესობა საბაზისო დონეზე ცუდად კითხულობს. 

მათემატიკაში მოსწავლეების 40%-ზე მეტი ვერ პასუხობს კითხვებს ნაცნობ კონტექსტში, ვერ საზღვრავს ინფორმაციას და ვერ ატარებს მარტივ მოქმედებებს. მოსწავლეების მხოლოდ 31.2%-მა იცის მათემატიკა საბაზისო დონეზე, რის საფუძველზეც იწყება მათემატიკის სამომავლო განვითარებაში გამოყენებისათვის საჭირო უნარების გამოვლენა.

ავტორი

UNICEF

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული,
ინგლისური

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 1,49 MB) (PDF, 1,43 MB)

აღმოაჩინე მეტი