მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამა (PISA)

საქართველოს მონაცემთა ანალიზი

ძირითადი

2009 წლის PISA+-ის ანგარიშმა ცხადყო, რომ საქართველოში მოსწავლეების მხოლოდ 38%-მა იცის წერა-კითხვა ცხოვრებაში პროდუქტიულად მონაწილეობისათვის საჭირო საბაზისო დონეზე ან მის ზემოთ. შესაბამისად, მოსწავლეთა უმეტესობა საბაზისო დონეზე ცუდად კითხულობს. 

მათემატიკაში მოსწავლეების 40%-ზე მეტი ვერ პასუხობს კითხვებს ნაცნობ კონტექსტში, ვერ საზღვრავს ინფორმაციას და ვერ ატარებს მარტივ მოქმედებებს. მოსწავლეების მხოლოდ 31.2%-მა იცის მათემატიკა საბაზისო დონეზე, რის საფუძველზეც იწყება მათემატიკის სამომავლო განვითარებაში გამოყენებისათვის საჭირო უნარების გამოვლენა.

ავტორი

UNICEF

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული,
ინგლისური

გადმოწერეთ ანგარიში

(pdf, 1,49 MB) (pdf, 1,43 MB)