მოზარდთა მშობლობისა და მოზარდთა მშობლობის მხარდამჭერი პროგრამების კვლევა საქართველოში

მოკლე მიმოხილვა

young girl with parents
UNICEF

ძირითადი

მოზარდთა მშობლობის ეროვნული კვლევის ანგარიში მომზადდა გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით, ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული კვლევის ფარგლებში. კვლევა ეხებოდა მოზარდთა მშობლებისათვის მშობლობის მხარდამჭერ პროგრამებს და მასში მონაწილეობდა რეგიონის 6 ქვეყანა. კვლევაში გაეროს ბავშვთა ფონდის სხვადასხვა პროგრამების თანამშრომლებთან ერთად მონაწილეობდნენ მოზარდთა განვითარებისა და მონაწილეობის საკითხებზე მომუშავე სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები. მადლობას ვუხდით თითოეულ მათგანს.

ავტორი
UNICEF
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული, ინგლისური

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 539,41 KB) (PDF, 381,53 KB)