მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები

დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლებისთვის

ძირითადი

წიგნი განკუთვნილია სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის და მოიცავს ხუთ თე­მას, რომელიც გაშლილია ხუთ გაკვეთილში. ყველა გაკვეთილი დაწვრილებითი სცენარის სახით არის წარმოდგენილი. თითოეულ თემას ახლავს საკითხავი მასალა, რომელიც და­ ეხმარება მასწავლებელს საკითხის ღრმად გაგებასა და გაკვეთილის დაგეგმვაში. მასალის სწავლებისთვის გამოყენებულია ინტერაქტიული მეთოდი. მოსწავლეებისთვის განკუთ­ვნილი დავალებების ტექსტი მოცემულია მოსწავლის წიგნში. დავალებებს ორმაგი ნუ­მერაცია აქვს. პირველი აღნიშნავს თემის ნომერს, მეორე კი – დავალების ნომერს თემის შიგნით. სწორი პასუხები და მათი ახსნა­-განმარტებები წინამდებარე პუბლიკაციაშია მოცემული. ზოგჯერ არ არსებობს ცალსახად სწორი პასუხი. ასეთი სავარჯიშო ითხოვს მოსწავლისაგან ლოგიკურ აზროვნებასა და საკუთარი პოზიციის დასაბუთებას. მოსწავ­ლეთათვის შესაძლო უცნობი სიტყვების განმარტებები მოსწავლის წიგნში მოცემულია მინდორზე. გაკვეთილის მომზადებისას მასწავლებელი ორივე წიგნს უნდა გაეცნოს.

ავტორი

UNICEF, PHR

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 4,20 MB)

აღმოაჩინე მეტი