მართლმსაჯულება და ბავშვის უფლებები

სამოქალაქო განათლების დამხმარე მოსწავლეებისთვის

ძირითადი

სახელმძღვანელო წარმოადგენს დამხმარე მასალას ბავშვის უფლებათა გასაცნობად. ეს წიგნი განკუთვნილია როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული საკითხების შესასწავლად. თქვენ გაიგებთ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ კონკრეტულ სიტუაციებში, როცა ადგილი აქვს თქვენი უფლებების დარღვევის მცდელობას ან ირღვევა თქვენი უფლებები. აგრეთვე, შეძლებთ, გააცნოთ ეს უფლებები თანატოლებსა და უფროსებს.

ავტორი

UNICEF, PHR

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 10,12 MB)

აღმოაჩინე მეტი