თანასწორი ურთიერთობები

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან

cover photo
UNICEF

ძირითადი

კომიქსებში ნაჩვენები სიტუაციები ასახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებულ სტერეოტიპულ ქცევებს და ამ ქცევების მისაღებ ალტერნატივას.

ავტორი
UNICEF
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული

Files available for download