ვიზრუნოთ ყველაზე დაუცველ ბავშვებზე

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები

Children on the streets
UNICEF

ძირითადი

ქუჩაში ცხოვრება უაღრესად მძიმე გავლენას ახდენს ბავშვებზე. ქუჩაში მყოფ ბავშვებს არ მიუწვდებათ ხელი განათლებაზე და ჯანდაცვის სათანადო მომსახურებაზე. ისინი ხშირად არც არიან რეგისტრირებულნი და სხვადასხვა სახის ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან. არასტაბილური ცხოვრების წესის და არაადეკვატუი საცხოვრებელი პირობების გამო, ეს ბავშვები საზოგადოების ყველაზე დაუცველი ჯგუფია. 

შეიქმნა სახელმწიფო მექანიზმი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავები ბავშვების უფლებების დაცვისა და მათი რეინტეგაციისთვის საზოგადოებაში. სახელმწიფო სტრატეგია ამ ბავშვების დასახმარებლად აქამდე არ ასებობდა. ინიციატივის ფარგლებში მოხდა ბავშვების იდენტიფიცირება და მათი კონკრეტულ პროგამებში ჩართვა. საბოლოო მიზანია, სარეაბილიტაციო პერიოდის გავლის შემდეგ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავები ბავშვების განთავსება არსებულ სახელმწიფო სერვისებში, როგორებიცაა მინდობითი აღზრდა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლი ან, შესაძლებლობის ფარგლებში, რეინტეგრაცია ბიოლოგიურ ოჯახში.

ავტორი

UNICEF

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ინგლისური,
ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 740,76 KB) (PDF, 769,61 KB)

აღმოაჩინე მეტი