ბავშვის ზრდისა და განვითარების პირადი ბარათი

0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის

ბავშვის ბარათი
UNICEF

ძირითადი

ბავშვის პირადი ბარათი არის თქვენი შვილის ზრდის, განვითარებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი დოკუმენტი.

ბარათს გამოიყენებთ თქვენ – ის დაგეხმარებათ კარგად გაეცნოთ თქვენი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ასაკობრივ ცვლილებებსა და განვითარების მიღწევებს. ბარათში მოყვანილია ძირითადი ინფორმაცია ბავშვის კვების, მოვლის, უსაფრთხოებისა და დაავადებათა თავიდან აცილების თაობაზე.

ბარათში თქვენ აღნიშნავთ ბავშვზე თქვენი დაკვირვების შედეგებს, ასაკის შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამოვლენის დროს, ბავშვის ჯანმრთელობის ცვლილებებს. მარტივად შესავსები კითხვარები და დიაგრამები დაგეხმარებათ არ გამოგრჩეთ არც ერთი დეტალი. ამა თუ იმ გადახრის დროულად შემჩნევა და შესაბამისად, სამედიცინო პერსონალისათვის დროულად მიმართვა წარმატებული მკურნალობის საწინდარია.

ბარათის ყდა

ავტორი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 9,16 MB)

აღმოაჩინე მეტი