ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა სკოლაში

დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის

ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა სკოლაში - დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის
UNICEF

ძირითადი

პუბლიკაცია მომზადებულია სოციალური ნორმების ცვლილებისაკენ მიმართული საკომუნიკაციო კამპანია „დაასრულე ძალადობა“ ფარგლებში, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ხორციელდება და რომლის მიზანია საზოგადოებრივი დიალოგის პროცესის ინიცირება ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ.

კამპანია ხორციელდება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის „ადამიანის უფლებები ყველასათვის“ ფარგლებში. წინამდებარე პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია. პუბლიკაციაში გამოხატული მოსაზრებანი არ ასახავს გაეროს ბავშვთა ფონდის ოფიციალურ თვალსაზრისს. 

ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა სკოლაში
ავტორი
UNICEF
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული