ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა სკოლაში

ბროშურა მოსწავლეებისათვის

UNICEF

ძირითადი

პუბლიკაცია მომზადებულია სოციალური ნორმების ცვლილებისათვის მოწოდებული საკომუნიკაციო კამპანიის „დაასრულე ძალადობის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს ბავშვთა ფონდი და რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ საზოგადოებრივი დიალოგის ინიციირებას. კამპანია ხორციელდება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის „ადამიანის უფლებები ყველასათვის“ ფარგლებში.

წინამდებარე პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. პუბლიკაციის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია. პუბლიკაციაში გამოხატული მოსაზრებები არ ასახავს გაეროს ბავშვთა ფონდის ოფიციალურ თვალსაზრისს.

ავტორი

UNICEF

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 4,23 MB)

აღმოაჩინე მეტი