ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობა საქართველოში

საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევა, მეოთხე ეტაპი, 2015 წელი

ძირითადი

კვლევაში წვლილი შეიტანეს: თინათინ ბაუმმა (გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი საქართველოში), მარტინ ევანსმა (გაეროს ბავშვთა ფონდი, ნიუ იორკი), ჯოან ბოსვორთმა (გაეროს ბავშვთა ფონდი, ჟენევა), ცეზარ კანჩომ (ეკონომისტი, მსოფლიო ბანკის ჯგუფი)

წინამდებარე პუბლიკაციაში გადმოცემული კვლევის შედეგები, ინტერპრეტაცია და დასკვნები გამოხატავენ ავტორის მოსაზრებას და არ არის აუცილებელი ასახავდნენ გაეროს ბავშვთა ფონდის პოლიტიკას ან შეხედულებებს.

ავტორი
UNICEF
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული, ინგლისური

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 1,34 MB) (PDF, 1,55 MB)