ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა

საქართველოში ახალგაზრდების მდგომარეობისა და საჭიროებების ანალიზი

ძირითადი

ანგარიში მომზადებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) მიერ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის, გაეროს ბავშვთა ფონდისა (UNICEF) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) ტექნიკური მხარდაჭერით.

კვლევა ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისა და დსთ ქვეყნების (UNICEF CEE/CIS) რეგიონული ოფისისა ფინანსური დახმარებით.

ავტორი
UNICEF
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული, ინგლისური