ადრეული და სკოლამდელი განათლების ხარისხის სტანდარტის გზამკვლევი

სახელმძღვანელოს მიზანია, სკოლამდელი განათლების სფეროში მომუშავე პრაქტიკოსებს ადრეულ და სკოლამდელ დაწესებულებაში ხარისხიანი განათლების დანერგვაში დაეხმაროს

ძირითადი

სახელმძღვანელოს მიზანია, სკოლამდელი განათლების სფეროში მომუშავე პრაქტიკოსებს ადრეულ და სკოლამდელ დაწესებულებაში ხარისხიანი განათლების დანერგვაში დაეხმაროს. სახელმძღვანელოში მოცემული თემები „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების გარემოსა და სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ხარისხის სტანდარტში“ (შემდგომში - ხარისხის სტანდარტი) განსაზღვრულ მიმართულებებს მიჰყვება, რომელიც ხარისხიანი ადრეული განათლების ძირითადი კომპონენტებია. სახელმძღვანელოში მოცემული რეკომენდაციები, რეალური მაგალითები ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულებების დირექტორებს, მეთოდისტებს, საგანმანათლებლო პერსონალსა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს, ასევე დაეხმარება თანამედროვე მიდგომების დანერგვაში.

ავტორი
UNICEF
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში