ადრეული განათლების სისტემა

საქართველოში ადრეულ ასაკში სწავლის სისტემის ღირებულების გაანგარიშების და დაფინანსების ყოვლისმომცველი სტრატეგია

ძირითადი

კვლევის ძირითადი მიზანი იყო ადრეულ ასაკში სწავლების არსებული მოდელების, შესაფერისი დაფინანსების სქემებისა და პოტენციური დაფინანსების სტრატეგიების გაანალიზება, რაც, თავის მხრივ, მიზნად ისახავს სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვების ჩართულობის გაფართოებას ამჟამინდელი 46%-იდან1 საყოველთაო 100%-მდე. კვლევას საფუძვლად უდევს საქართველოს სკოლამდელი აღზრდის სექტორის ინსტიტუციური ბაზის, ასევე მისი დემოგრაფიული, სამართლებრივი, ეკონომიკური და ფინანსური პირობების დეტალური ანალიზი.

ავტორი

UNICEF

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული,
ინგლისური

გადმოწერეთ ანგარიში

(PDF, 1,57 MB) (PDF, 1,87 MB)

აღმოაჩინე მეტი