ადრეული ასაკის ბავშვის კვება

განკუთვნილია სამედიცინო უნივერსიტეტისა სტუდენტებისთვის, ჯანდაცვის მუშაკებისა და მშობლებისთვის

ადრეული ასაკის ბავშვის კვება
UNICEF/Geo-2018/Blagonravova

ძირითადი

წინამდებარე წიგნი გამიზნულია 0-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა მშობლებისათვის. მასში გასაგები ენით არის გადმოცემული 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების თავისებურებებთან დაკავშირებული საკითხები, აღწერილია მისი მომავლისათვის აუცილებელი ჩვევები, განვითარების დონის შესაფასებლად საჭირო
და გამოსაყენებლად ყველასათვის ხელმისაწვდომი მეთოდები. 
წიგნში მოცემული რეკომენდაციების უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი მიზანი, ცხადია, ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვაა. ამავე დროს ხაზგასასმელია ის გარემოებაც, რომ სათანადო ცოდნითა და უნარჩვევებით აღჭურვილი დედა უფრო წყნარად და გაგებით ეკიდება ბავშვის ჭირვეულობას, რაც თავის მხრივ,
უდავოდ კეთილისმყოფელ გავლენას ახდენს ბავშვზეც. 

ადრეული ასაკის ბავშვის კვება

ავტორი

ქეთევან ნემსაძე

პუბლიკაციის თარიღი

ენები

ქართული

გადმოწერეთ ანგარიში

Click here to download the document
(PDF, 1,98 MB)

აღმოაჩინე მეტი